Na vsem svetu

Kot najstnik sem se na Koroškem za kratek čas srečal s prostim plezanjem in alpinizmom. Opravil sem izpit za alpinističnega pripravnika, splezal dve ali tri lahke smeri, potem pa pobegnil na srednjo šolo v Ljubljano. O drznih uspehih Tadeja Goloba se je veliko govorilo in od daleč sem občudoval njegov pogum. Več kot deset let kasneje sva se srečala pri knjigi Zlati zob. Jaz sem imel lahko nalogo, v miru sem lahko risal. Tadej je nevarnosti v steni, ki jo opisuje, izkusil v resnici, zato da jih meni ni bilo treba.

 

Ciril Horjak

Razpis za podelitev Schwentnerjeve nagrade

V skladu s pravilnikom za podelitev Schwentnerjevih nagrad, objavlja  Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije,

RAZPIS
za podelitev Schwentnerjeve nagrade za leto 2012
za pomemben prispevek slovenskemu založništvu in knjigotrštvu


Zbornica ZKZK podeljuje nagrado za prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za dosežene uspehe v založništvu in knjigotrštvu ter kot priznanje za delo na področju razvijanja bralne kulture v Sloveniji in med Slovenci izven meja domovine. Nagrada je lahko podeljena tudi posthumno, v skladu s pravilnikom.  

Nagrada bo podeljena na 28. slovenskem knjižnem sejmu.

Predlog za nagrado lahko poda fizična ali pravna oseba. Predlog mora biti pisno obrazložen ter utemeljen.

Pisne predloge pošljite do ponedeljka, 29. oktobra 2012 na naslov: Zbornica ZKZK, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana z oznako »Schwentnerjeva nagrada 2012«.

Kandidate, ki ste jih že predlagali v preteklih letih, pa še niso prejeli nagrade, lahko predlagate ponovno tako, da samo potrdite nominacijo iz preteklega leta.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na tel. 01/5898 337, Zdravko Kafol. Pravilnik o podeljevanju nagrad in razpis sta objavljena na spletnih straneh ZKZK
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigotrzcev/razpisi
in na www.knjiznisejem.si

Zdravko Kafol                                                                                                 Bojan Švigelj
Direktor ZKZK                                                                                                 Predsednik UO ZKZK

Iskalnik

Obvestilo

 Napovedujemo 29. slovenski knjižni sejem, ki bo potekal v Cankarjevem domu med 20. in 24. novembrom. Zagotovite si čas! 

Čivkajte z nami

 @KNJIZNISEJEM

Zanimive povezave