CD Kultura

Feed not found.

Najlepša slovenska knjiga

Nagrada za najlepšo slovensko knjigo

 

Do sedaj je bil vsako leto v tem času objavljen natečaj, na katerega so razstavljavci pošiljali svoje knjige, komisija pa je izmed prispelih izbrala nagrajence in podelila nagrade na otvoritveni slovesnosti. Ker je na natečaj vsa leta prihajalo le med 15 in 20 odstotkov letno izdanih knjig, smo se odločili, da bo letos komisija prvi in drugi dan sejma ocenjevala VSE novo izdane knjige kar na razstavnih prostorih posameznih založb. V nadaljevanju navajamo prejemnike nagrad, ki smo jih podelili na posebni prireditvi v petek, 22. 11. 2013 ob 14. uri, na odru Pokusimo besedo v Veliki sprejemni dvorani. 

Žirija v sestavi Boštjan Botas Kenda, predsednik Evita Lukež, Domen Fras, člana je izbrala NAJLEPŠO SLOVENSKO KNJIGO v naslednjih kategorijah:

a. književnost/beletristika - posamezna knjiga Poetas Eslovenos e Portugueses do século XX Slovenski in portugalski pesniki XX. stoletja (EPK MARIBOR in EPK GUIMARÃES) Obl: Cláudio Rodrigues

b. književnost/beletristika - zbirka Žepna Beletrina 2013 (Študentska založba) Obl: Maja Licul

c. znanstvena in stvarna literatura Slovenska pisateljska pot (založila Didakta/izdalo DSP) Obl: Lena Likar

d. knjige za otroke in mladino Matura 2014 (Mladinska knjiga Založba) Obl: Sanja Janša

e. monografije in bibliofilske izdaje Fragmenti predsokratikov (Študentska založba) Obl: Maja Licul in Lucijan Bratuš

f. poljudne knjige FAO 37.1.2., divji Jadran (Samozaložba Klemen Košir) Obl in ilu: Barbara Ogrič Markež

g. učbeniki Obvladam (DZS) Idejna zasnova naslovnice: Mojca Bizjak, Obl. notranjosti: Alma Urbanija Bajde

h. e-knjiga nepodeljeno

i. strip Založeni Raj (Forum Ljubljana) avtor stripa: Izar Lunaček, Obl: IlovarStritar

NAJLEPŠA SLOVENSKA KNJIGA je FAO 37.1.2., divji Jadran (Samozaložba Klemen Košir) Obl in ilu: Barbara Ogrič Markež fotografija Klemen Košir in Janez Marolt, tisk: Tiskarna Ozimek

 

Izbor za najboljšo poslovno knjigo – PRVIČ LETOS!

 

Na 29. slovenskem knjižnem sejmu je prvič potekal izbor za najboljšo poslovno knjigo. Združenje Manager je v sodelovanju z Zbornico založnikov in knjigotržecev pri GZS nagrado za najboljšo poslovno knjigo leta 2013 podelilo založbi UMco za knjigo Dana Arielya: Poštena resnica o nepoštenosti.
Komisijo za podelitev nagrade so sestavljali: Andrej Božič, direktor Steklarne Hrastnik, Bojan Brank, Abena (nekdanji predsednik uprave Luke Koper), dr. Amadeja Dobovišek, direktorica Publi Una, Andreja Kodrin, ustanoviteljica Challenge Future, in Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager.

V knjigi je zbrana serija prepričljivih in zabavnih poskusov, s katerimi je Dan Ariely pokazal, da je običajen človek pogosto v situaciji, da bi se okoristil na način, ki je v nasprotju z etičnimi pravili, na njegovo ravnanje pa vplivajo raznovrstne okoliščine, ki to težnjo okrepijo ali zavrejo.

Twitter

Iskalnik