CD Kultura

Feed not found.

Debatna četrtek

 

V četrtek, 21. novembra bo del Debatne kavarne vzporedno potekal v Sejni sobi M1 (Tematski sklop o potem knjige)

 

Debatna kavarna, Prvo preddverje

10.00

Izzivi slovenskega trga elektronskih knjig (Mladinska knjiga Založba)

Kaj so pokazale prve izkušnje z delovanjem e-knjigarn pri uporabnikih in izvajalcih? Se slovenski založniki še vedno bojijo e-knjige? Bi bila enotna platforma tehnološko in stroškovno smiselna? E-knjiga kot predmet izposoje in kot predmet prodaje. Kakšen prodajni potencial imajo e-knjige? Ali še drži trditev, da e-knjige ogrožajo obstoj slovenskih knjigarn? Kako velik zalogaj pri izposoji in prodaji e-knjig imajo avtorske pravice? Kako trd oreh za e-založništvo so pirati? V pogovoru, ki ga bo vodil dr. Samo Rugelj, bodo sodelovali Renata Zamida, e-knjižnica in knjigarna BIBLOS, dr. Miha Kovač, vodja razvoja pri Mladinski knjigi, dr. Sašo Dolenc in raziskovalka Maja Breznik.

Moderator: dr. Samo Rugelj

Gostje: Maja Breznik, Renata Zamida, dr. Sašo Dolenc, dr. Miha Kovač

 

11.00

Finančno življenje knjig in knjižnih ustvarjalcev

Danes sploh ni problem prodati knjige v nakladah 5000, 10.000 ali celo 20.000 izvodih, trdijo nekateri – le da je to treba početi drugače kot včasih. Verjeli ali ne, dobro prodajani avtorji le manjši delež naklade prodajajo po klasičnih prodajnih poteh. Dokler veliki založniki še vedno ugibajo, kaj vse se je na trgu spremenilo in kaj kupci knjig od njih pričakujejo – imajo o tem veliko povedati avtorji – samozaložniki, majhne založbe in inovativne knjigarne ter njihovi predstavniki bodo sodelovali v pogovoru.

Moderator: Cveta Zalokar Oražem

Gosti: Dario Cortese, Anton Komat, Saša Vodovnik, Sanja Lončar

 

12.00

Smo založniki in knjigotržci res nebodijihtreba »trgovci z novci«? (Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS)

Že Ivan Prijatelj je leta 1907 v Ljubljanskem zvonu zapisal, da si naši zasebni založniki »ne laste nikakega mesta v zgodovini naše kulture«, saj so »samo knjižni trgovci«. Danes, 106 let pozneje, beremo v medijih, da so založniki »usmerjeni le v lastne interese«, da imajo »sebične in altruistične interese«. Je to res? V kakšnem razmerju je slab ugled panoge s (prav tako slabimi) finančnimi učinki? Kako izboljšati ugled, privlačnost in verodostojnost panoge pri kupcih, dobaviteljih, zaposlenih, investitorjih, lokalnih skupnostih? Smo res sami sebi največji sovražnik?

Moderator: Zdravko Kafol

Gostje: dr. Manca Košir, Miro Kline, Janez Damjan, Goran Novković

 

13.00

Lipko in KošoRok, večdimenzionalni pristop k trženju v založništvu (DZS)

Slikanica, ki je izšla ob evropskem košarkarskem prvenstvu v Ljubljani, je primer dobre prakse večrazsežnega trženja v založništvu. Pogovorjale se bodo: Tjaša Urankar, podsekretarka Javne agencije za knjigo RS, Manca Perko, generalna sekretarka Društva bralna značka Slovenije - ZPMS in Andreja Kavčič, vodja prodaje Izobraževalnega založništva DZS in  moderatorka Barbara Glavnik.

Moderatorka: Barbara Glavnik (vodja kreative pri projektu Lipko in KošoRok)

Gostje: Tjaša Urankar, Andreja Kavčič, Manca Perko

 

14.00
Zakaj Breda Smolnikar? (Založba Blodnjak)
O tem, da so prav tako kot knjige pomembni literarni fenomeni in pokončni avtorji, o tem, zakaj so pomembne tudi pripovedke »izključno za starejše«, o jeziku in obliki, o prevajanju in še o čem se bodo v Debatni kavarni s tem naslovom pogovarjali: kritičarka, recenzentka in prevajalka mag. Jelka Kernev Štrajn, znanstveni svetnik, predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU in redni profesor Univerze v Ljubljani prof. dr. Marko Juvan, prevajalec dr. Erwin Köstler, slovenist, prevajalec in izdajatelj slovenske literature v nemščini, ilustratorka zbirke Bredka pripovedka Laura Ličer in pisateljica pripovedk v zbirki »izključno za starejše« Breda Smolnikar.
Moderator: Bojan Meserko, urednik zbirke Bredka pripovedka
Gosti: mag. Jelka Kernev Štrajn, dr. Marko Juvan, dr. Erwin Köstler, Laura Ličer, Breda Smolnikar

 

15.00

Ustvarjam, torej sem (Mohorjeva založba Celovec)

Prof. dr. Vid Pečjak, dr. Miran Štrukelj in Maja Jug Hartman bodo razpravljali o ustvarjanju in ustvarjalnosti, ki človeka spremljata vse življenje. Pogovor bo vodila Anja Hlača Ferjančič.

Moderatorka: Anja Hlača Ferjančič

Gosti: dr. Vid Pečjak, dr. Miran Štrukelj, Maja Jug Hartman

 

16.00

Sodobna likovna interpretacija klasične mladinske književnosti (Založba Miš)

Slikanica kot posebna vrsta mladinske književnosti  združuje besedno in likovno plast, govorico besede in podobe – če je kakovostna, sta kakovostni tudi obe njeni zgradbeni plasti, tako da tvorita besedno-likovno zlitje. Temeljno vprašanje ilustriranja klasičnih (mladinskih) besedil je, kako in s katerimi sredstvi likovno sporočilo nadgrajuje oz. dopolnjuje besedilo. Ga sodobna likovna govorica aktualizira, približa svetu sodobnega mladega (in odraslega) naslovnika? Kdaj slikanica preseže obzorje pričakovanj mladega bralca? Je mogoče klasično besedilo ilustrirati tudi po načelu nasprotja med besednim in likovnim sporočilom – ter če, kako in zakaj?

Moderator: dr. Igor Saksida

Gosti: dr. Dragica Haramija, dr. Janja Batič, dr. Gaja Kos, Damijan Stepančič

 

17.00

O čem pišejo mladi: vloga mladega ustvarjalca in intelektualca v sodobni družbi (Založba Mladika)

Štirje mladi pisatelji in umetniki iz različnih slovenskih okolij – iz Ljubljane, Trsta, Gorice in Celovca – se bodo spoprijeli s temo pisateljeve odgovornosti v sodobni globalizirani družbi. Beseda ima svoj pomen, lahko spodbuja in provocira, vendar ali ima umetniška beseda še svoje ontološko in etično dno ter svojo družbenokritično noto? Ali je umetniška beseda le še estetska? Lahko pisateljeva beseda stopa v svet znanosti, politike in gospodarstva? Literatura je možnost, prostor, kjer nastajajo mnenja in kjer se pisatelj odloča zase in za skupnost; je še vedno prostor odgovornosti ali se temu odpoveduje? Moderator: Peter Verč

Gosti: David Bandelj, Igor Pison, Verena Gotthard, Nataša Kramberger, Andrej Hočevar

 

18.00

Dodatno življenje (Založba Goga)

O tem, od kod umetnik črpa navdih, se bosta pogovarjala pisatelj, kolumnist in Kresnikov nagrajence Tadej Golob ter založnik in publicist dr. Samo Rugelj.

 

Vzporedni tematski sklop o poteh knjige

Debatna kavarna, Sejna soba M1

 

14.00

Najmočnejši členi prodajne verige knjig (Mladinska knjiga)

Minili so časi, ko smo akviziterjem na široko odpirali vrata in se množično vpisovali v knjižne klube. Knjigam po pošti zapiramo nabiralnike, zidane knjigarne so v strahu pred digitaliziranjem ... Koliko časa bo knjiga še tržno zanimivo blago? Kako se bodo posamezne prodajne poti prilagodile različnim oblikam knjig? K besedi smo povabili strokovnjake iz knjižne prodaje: Ingrid Celestina, predsednica Društva slovenskih knjigotržcev in lastnica samostojne knjigarne Libris; Matjaž Vračko, vodja knjižnega kluba Svet knjige; Aleš Vesel, vodja prodaje v založbi Modrijan; Robert Volčanšek, vodja spletne trgovine emka.si.

Moderator: dr. Miha Kovač

Gostje: Ingrid Celestina, Matjaž Vračko, Aleš Vesel, Robert Volčanšek

 

15.00
O knjigi v okviru akademskega izobraževalnega procesa (Univerza v Ljubljani)
Pogovor bo tekel o nastanku knjige v izobraževalnih procesih na različnih študijskih programih ljubljanske univerze. Sodelovali bodo nosilci predmetov, ki poučujejo procese nastajanja knjige in študentje z Akademije za likovno umetnost, Filozofske fakultete, Naravoslovnotehniške fakultete ...
Gosti: sodelavci s fakultet

 

16.00

Balantič v usodnosti časa (Založba Družina)

»Če se rodiš kot pesnik, ne ubežiš svoji usodi« je zapisano v dokumentarni monografiji ob 70. obletnici smrti Franceta Balantiča. Kakor je zaris celotnega vsebinskega in problemskega zajetja v načrtovani pesnitvi bolj navržen v drobcih kot kaj več, nam prvič, najbrž nehote, v širšem razprtju razodeva pesnikovo duhovno obzorje, v katerem se je gibal ta dvajsetletni snovalec. Načrt nam končno razkriva temeljne določenosti Balantičeve ustvarjalne narojenosti, ki je dotlej nikoli ni niti nakazal. Tako je v skromno začrtani usmerjenosti mogoče razbrati vso veličino duha, iz katere je vzbrstevala njegova nenavadno razkošna izpoved. Bila je komaj dobro na začetku, a hkrati že na koncu. O usodi pesnika, ki svoji usodi ni mogel ubežati, se bosta pogovarjala France Pibernik in Matija Ogrin.

 

17.00

Jezik je božji dar – Naš jezik skozi čas (Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

Pogovor  o slovenskem jeziku in jezikoslovju v času in prostoru, o besedju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, o 200-letnici rojstva  jezikoslovca Franca Miklošiča in o knjigi Novi pogledi na filološko delo o. Marka Pohlina in njegov čas, ki je posvečena jubilejema dveh profesorjev ljubljanske slavistike, prof. dr. Martine Orožen in akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča.

Gosti: prof. dr. Martina Orožen, prof. dr. Majda Merše, prof. dr. Marko Jesenšek in prof. dr. Irena Orel. 

Twitter

Iskalnik