CD Kultura

Feed not found.

Debatna, sreda

 

 

10.00

Projekt Sto slovanskih romanov (Forum slovanskih kultur v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev ter drugimi založniškimi partnerji v slovanskih državah)

Zbirka Sto slovanskih romanov se ustvarja in izbira na pobudo Foruma slovanskih kultur ter zapolnjuje velik literarni primanjkljaj, saj prinaša slovansko literarno osvežitev in zelo raznovrstna literarna dela, še posebej pa vzbuja zanimanje bralcev, ki se jih je tako ali drugače dotaknilo tranzicijsko obdobje slovanskega sveta. Bralci smo dandanes »vzgojeni« predvsem v duhu zahodnjaške literature, ta projekt pa skuša preseči in razšiti bralska obzorja. Debata bo tekla o vizijah in razsežnostih tega široko zastavljenega projekta.

Moderator: Vlado Žabot

Sodelujoči: Mitja Čander,  Katarina Marinčič,, Marko Sosič, Namita Subiotto, Suzana Tratnik, Jani Virk

 

11.00
Izzivi folkloristike v 21. stoletju
(Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU)
Debata se bo vrtela okoli vloge in izzivov folkloristike (folklore) v preteklosti in danes;
ob 80-letnici Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU se bo posvetila vprašanjem institucionalnosti ali neinstitucionalnosti folkloristike, izzivom v individualnem in skupinskem raziskovanju folklore, starim in novim smerem v raziskovanju ljudske pesmi, ljudske glasbe in ljudskega plesa pa tudi splošni opredelitvi tega, kaj dojemamo pod folkloro danes.
Moderatorka: dr. Rebeka Kunej
Gosti: doc. dr. Marija Klobčar, dr. Mojca Kovačič, dr. Urša Šivic, doc. dr. Drago Kunej, izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič

 

12.00

Zakon o enotni ceni knjige, čevlji in jogurt (Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS)

»Knjiga je drugačna« sta leta 1966 zapisala Barker in Davies v obrambo enotni ceni knjig v Veliki Britaniji. Sam Hussain, direktor Foyles, poziva k ukrepanju za rešitev knjigarn. Ali so mesta brez knjigarn sploh še mesta? V zadnjem času spet slišimo na novo definirano zloveščo sintagmo, da je knjiga kot jogurt. Slovenci smo očitno obsojeni na apologete »nevidne roke« Adama Smitha tudi na področju knjige. Kako na knjigo gledajo pri sosedih, je enotna cena tam čarobna palica ali pojoča travica? Moderator: Zdravko Kafol

Gosti: Bojan Švigelj, Neven Antičević (HR),  mag. Franzi Filipič

 

13.00

Nacionalizacija preteklosti (Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

V svetu stalnih sprememb je bila preteklost cenjena zaradi svoje nespremenljivosti. Preteklosti namreč nihče ni mogel spremeniti. Na Prokrustovi postelji narodne ideje pa se je dogajalo prav to. Preteklost je bila nacional(izira)na ali pa je ni bilo. Nacional(izira)na preteklost je postala selektivno merilo za izbiranje dogodkov iz preteklosti, ki jih je treba pomniti kot pomembne mejnike v narodovem življenju, in določanje, katere osebnosti so zaslužne za narod. 

Moderator: dr. Janez Markeš

Gosti: prof. dr. Božidar Jezernik, prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat in prof. dr. Peter Štih

 

14.00

Melanholija – vir navdiha?

Pogovor z dr. Igorjem Škamperletom, dr. Alfredom Leskovcem in dr. Barbaro Jaki bo tekel o melanholiji v literaturi, likovni umetnosti, filozofiji in še kje, kakor je predstavljena v enem temeljnih del 20. stoletja – Saturn in melanholija avtorjev Klibanskega, Panofskega in Saxla.

Moderator: dr. Igor Škamperle

Gosta: dr. Alfred Leskovec in dr. Barbara Jaki

 

15.00

Latinščina in grščina za železno zaveso (Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

Kaj se je v dvajsetem stoletju zgodilo s klasično tradicijo v državah, ki so eksperimentirale s socializmom? O usodi klasične filologije v Sloveniji nekoč in danes bodo v zvezi z letos objavljeno mednarodno raziskavo o klasičnih jezikih v vzhodnem bloku debatirali slovenski klasični filologi.
Z doc. dr. Branetom Senegačnikom se bo pogovarjala dr. Nada Grošelj.

 

 

16.00

Udba vsepovsod? (Mohorjeva založba Celovec)

O komunističnem režimu, o Udbi in o »stricih« se bodo pogovarjali avtorja Igor Omerza in Jože Dežman ter novinar Ivo Jevnikar. Pogovor bo vodil Hanzi Filipič.

Moderator: Hanzi Filipič

Gosti: mag. Igor Omerza, Jože Dežman,  Ivo Jevnikar

 

17.00

Estetika in Politika (Studia Humanitatis)

Ob izidu zbornika Estetika in politika bodo Rok Benčin, dr. Lev Kreft in dr.Tadej Troha povedali, kaj so resnično mislili Benjamin, Bloch, Adorno, Brecht, Lukács in njihovi razlagalci z Jamesonom na čelu. Njihove medsebojne polemike črpajo iz izkustva umetniških avantgard in političnih bojev iz prvih desetletij prejšnjega stoletja, zaznamujejo pa jih tudi zgodovinske koordinate krize kapitalizma, vzpona nacizma, izgnanstva, vojne in paradoksov gradnje socializma. Vse to jih umešča v jedro 20. stoletja, v čas, ko so bile debate o vezi med estetiko in politiko del ne le mogočih, temveč tudi resničnih revolucionarnih trenj.

Moderator: dr. Tadej Troha

Gosta: Rok Benčin, dr. Lev Kreft

 

18.00
V imenu očeta
(Založba Goga)
Ob nedavni izdaji zvrstno križanega prvenca z naslovom V imenu očeta se bo Vesna Milek z avtorico knjige Dijano Matković pogovarjala o odnosu med očeti in hčerkami, ki neizpodbitno vodi tudi do odnosa s predniki, o spremenljivosti identitete znotraj družinskih in ljubezenskih vlog, o moških na eni in samosti bivanja v prestolnici na drugi strani ter predvsem o tem, zakaj se v tem svetu vse zgodi in dogaja v imenu očeta.

 

Twitter

Iskalnik