Vljudno vabljeni na 1. Fit4Kid mednarodno znanstveno konferenco "Fit učenje za Fit otroke", ki bo v Portorožu med 6. in 8. marcem 2019. Na njej bodo predstavljene nove strategije poučevanja in učenja, skladne s sodobnim načinom življenja, delovanjem človeškega telesa in temelječe na zadnjih dognanjih znanosti. V okviru konference bodo prvič uradno predstavljeni tudi Fit pedagogika, ki jo je skupaj z modelnimi Fit4Kid in Fit zavodi dve desetletji razvijala Barbara Konda, program Fit4Kid in rezultati raziskav učinkovitosti Fit pedagogike. Fit pedagogika je nova, inovativna strategija poučevanja, ki v ospredje postavlja učenje v gibanju in igro, kot najučinkovitejši metodi učenja otrok in mladostnikov. Med govorci in predavatelji bodo priznani strokovnjaki s področja nevroloških in kognitivnih znanosti, medicine in pedagogike, prof. dr. Manfred Spitzer, prof. dr. James A. Levine in dr. Carla Hannaford ter drugi vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine. Konferenca bo postregla tudi z oblico kakovostnih primerov dobre prakse za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko obdobje, za vsa učna področja.

Nasvidenje v Portorožu!

Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja
direktorica
Forma 3D

 

KOMU JE NAMENJENA Fit4Kid konferenca

 • učiteljem v osnovnošolskem in predšolskem obdobju,
 • učiteljem v osnovnih šolah s prilagojenim programom,
 • vzgojiteljem v prvem in drugem starostnem obdobju,
 • vzgojiteljem razvojnih oddelkov,
 • specialnim pedagogom, svetovalnim delavcem, psihologom, logopedom in drugim tovrstnim profilom,
 • ravnateljem osnovnih in srednjih šol ter vrtcev,
 • strokovnjakom s področja izobraževalne nevroznanosti,
 • strokovnjakom s področja kognitivne znanosti,
 • strokovnjakom s področja nevroznanosti,
 • strokovnjakom s področja fiziologije, še posebej nevrofiziologije, razvojne fiziologije in fiziologije športa,
 • zdravnikom s področja psihiatrije, nevrologije, interne medicine, družinske medicine, pediatrom, šolskim zdravnikom in drugim, ki se ukvarjajo s področjem digitalne demence, kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so posledica neaktivnega življenjskega sloga,
 • zdravstvenim delavcem, ki se ukvarjajo s področjem otrok in mladostnikov, preprečevanja nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni in zdravljenja,
 • trenerjem,
 • študentom,
 • celotni laični družbi, ki bi si želela spoznati nove učne pristope in znanstvena dognanja na področju izobraževalne nevro znanosti in drugih za otrokov/ mladostnikov razvoj pomembnih področjih

Oglejte si Fit4Kid metodologijo v praksi (prispevek RTV Slovenija, oddaja Infodrom):
»Učimo se, ko poslušamo, sodelujemo, smo aktivni, poleg tega pa se lahko tudi družimo!« Učenci in učitelji so vključeni v mednarodni projekt Fit4Kid, ki jih spodbuja h gibanju, dejavnejšemu sodelovanju pri učnih urah, s tem pa pomaga do boljših učnih dosežkov.


 
NAMEN KONFERENCE

 • poudariti in predstaviti nova spoznanja na področju delovanja človeškega telesa in posledic vpliva neaktivnega stila življenja,
 • predstaviti model Fit pedagogike™ (Fit učenje za Fit otroke),
 • predstaviti Fit4Kid, Fit4Teen in Fit4Kid kurikulum,
 • predstaviti objektivne rezultate učinkovitosti Fit pedagogike™ v okviru rednega učnega procesa (motivacija za učenje, učne sposobnosti, koncentracija in osredotočenost, vedenje, funkcionalna raven znanja, idr.),
 • predstaviti kakovost učnega procesa, ki temelji na uporabi Fit pedagogike™ (pestrost, dinamika, inovativnost, kreativnost, ustvarjalnost, idr.),
 • predstaviti primere dobre prakse, ki temeljijo na Fit pedagogiki™;

 

SEZNAM VSEH MODELNIH ŠOL IN VRTCEV:

 • OŠ Brežice
 • OŠ Metlika
 • OŠ Grm
 • OŠ Loče
 • OŠ Beltinci 
 • OŠ Komenda Moste
 • OŠ Škofja Loka Mesto
 • OŠ Prof. Dr. Josipa Plemlja Bled
 • OŠ Frana Saleškega Finžgarja Lesce
 • OŠ Žirovnica
 • Druga OŠ Slovenj Gradec
 • OŠ Mislinja
 • OŠ Neznanih Talcev Dravograd
 • OŠ Muta
 • OŠ Črna na Koroškem
 • OŠ Sečovlje
 • OŠ Istrskega odreda Gračišče
 • OŠ Košana
 • OŠ Dr. Aleš Bebler Hrvatini
 • OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
 • OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad
 • OŠ Vransko
 • OŠ Lava Celje
 • OŠ Ob Dravinji
 • OŠ III Murska Sobota
 • OŠ Jurija Dalmatina Krško
 • Vrtec Medvode
 • Vrtec Vrhnika
 • Vrtec Kekec Grosuplje
 • Vrtec Ivančna Gorica
 • Vrtec Miškolin Ljubljana
 • Vrtec Mehurčki Komenda
 • Kranjski vrtci
 • Vrtec Ringaraja Dobrepolje (OŠ Dobrepolje)
 • Vrtci občine Žalec
 • Vrtec Velenje
 • Vrtec Rogaška Slatina
 • Vrtec Zreče
 • Vrtec Pobrežje Maribor
 • Vrtec Lendava
 • Vrtec Sežana

Kliknite za zemljevid modelnih vrtcev in šol